Новини: Станом на 13-00 годину 10 жовтня жителі Вінницької громади віддали 16 тисячі голосів за проекти Бюджету громадських ініціатив
Керування дозволамиКерування дозволами

Станом на 13-00 годину 10 жовтня жителі Вінницької громади віддали 16 тисячі голосів за проекти Бюджету громадських ініціатив

З початку голосування станом на 13-00 годину 10 жовтня мешканці віддали за проекти конкурсу "Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ» 16002 голоси: у паперовому вигляді 8993 голоси, в електронному - 7009 голосів.

2019-10-10 голосування 1.jpgВінничани зможуть підтримати проекти, як в паперовому, так і електронному виглядах.  В паперовому вигляді - у 4-х Прозорих офісах та 15 - ти бібліотеках Вінницької міської ОТГ, а в електронному - через всеукраїнську платформу «Громадський бюджет». Бажаючі можуть підтримати  чотири різні проекти - два великі та два малі. В голосуванні за проекти мають право брати участь мешканці ВМОТГ віком від 16 років. Мешканцями населених пунктів, які входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, є усі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово проживають, володіють нерухомим майном, працюють на території Вінницької міської ОТГ, здійснюють іншу діяльність, пов'язану зі сплатою податків до бюджету ВМОТГ.

Щорічно, за результатами проведення конкурсу за участі фахівців та представників громадськості, обговорюються та вносяться зміни до умов проведення конкурсу. Мешканці можуть надати свої пропозиції щодо покращення умов проведення конкурсу шляхом заповнення анкет, які знаходяться в пунктах для голосування або на офіційному сайті конкурсу «Анкета оцінювання конкурсу».

2019-10-10 голосування 2.jpgДовідка: в 2019 році 36 проектів винесені на загальноміське голосування, яке  триватиме в термін з 1 до 15 жовтня.  Проекти-переможці будуть реалізовані в 2020-му році.

Нововведення в 2019 році:

До «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» додано окремий Розділ 7.

Етика та конфлікт інтересів в конкурсі
 «Бюджет громадських ініціатив»

1. Всі учасники конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» повинні дотримуватися загальноприйнятих норм та правил етичної поведінки, зокрема, але не виключно:

  1.1. не надавати мешканцям ВМОТГ, які взяли участь у процедурі голосування за проекти, неправомірної вигоди за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов`язаних з безпосередньою реалізацією ними права голосу;

   1.2. не вимагати в учасників голосування інформацію у будь-якому вигляді про те, за який проект (проекти) вони віддали свої голоси;

   1.3. не допускати публічної дискредитації учасників конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» з метою негативного впливу на репутацію цих учасників та/чи проектів, а саме: не використовувати у публічних виступах, статтях, коментарях, засобах масової інформації, соціальних мережах недостовірних відомостей щодо учасників конкурсу.

   1.4. не допускати реального конфлікту інтересів.

Терміни «неправомірна вигода», «реальний конфлікт інтересів» вживаються у Положенні у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції».

2. Координаційна рада конкурсу являється органом, що забезпечує здійснення контролю за дотриманням учасниками конкурсу етичних правил та норм щодо запобігання конфлікту інтересів, а також, прийняття рішення щодо застосування до порушників заходів впливу.

Скарга щодо можливого порушення етичних правил та відповідні докази надсилаються в електронній формі на електронну пошту конкурсу. Скарга оформлюється у відповідності до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Координаційна рада розглядає скаргу протягом 5-ти робочих днів з дня її отримання із запрошенням на засідання скаржника та особи (осіб), чиї дії оскаржуються.

3. За результатами розгляду скарги Координаційна рада може бути прийнято рішення:

   3.1. винести попередження учасникам конкурсу та/чи надати рекомендацію вжити належних заходів щодо усунення порушень та утримання від них в подальшому;

   3.2. виключити проект з конкурсу на будь-якому з етапів або встановити понижуючий коефіцієнт при визначенні результатів конкурсу;

   3.3. включити до списку недоброчесних учасника конкурсу, зокрема, автора та/чи об`єкт, на якому передбачено реалізовувати  проект, а також осіб, що здійснюють управління чи є керівниками такого об`єкта.
   Такий список оприлюднюється на офіційному сайті конкурсу .

4. Особи та об'єкти, які включені до списку недоброчесних позбавляються права участі в конкурсі наступного року. Такі учасники, впродовж 3-х робочих днів з отримання повідомлення про внесення їх до списку недоброчесних, можуть звернутися з апеляційною скаргою до Координаційної ради, яка розглядається протягом 5 робочих днів.

Департамент правової політики та якості
конт. тел. 59-51-59, 59-51-36
info@vmr.gov.ua