Інформація про проект

Інформаційна довідка

Конкурс «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» щодо реалізації проектів у 2021 році

Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (надалі - Бюджет громадських ініціатив) - це частина бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (ВМОТГ), обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про бюджет ВМОТГ на поточний рік, в якому проводиться конкурс проектів, для їх реалізації в наступному році.

Конкурс – це процес визначення найкращих проектів шляхом прямого волевиявлення мешканців населених пунктів (м. Вінниця та смт Десна), які входять до складу  Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (надалі в тексті – мешканці ВМОТГ), відповідно до вимог Положення про конкурс.

Хто може подати проект

Автор проекту – фізична особа, віком від 16 років, яка є громадянином України.

Зміст проекту

Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді  описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив.

Тематика проектів

Проекти мають відповідати основним пріоритетам, які визначені "Концепцією інтегрованого розвитку м.Вінниці 2030" та повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності ВМОТГ.  Вимоги до проектів зазначені в «Положенні про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади», яке розміщено на сайті http://gromada.vmr.gov.ua.

Фінансування проектів

Проекти фінансуються з бюджету ВМОТГ та за обсягом фінансування розподіляються на:

  • великі – обсяг фінансування від 250 тис. грн. до 1100 тис. грн.;
  • малі – обсяг фінансування до 250 тис. грн.
В 2021 році на реалізацію проектів заплановано витратити до 8 млн. гривень у співвідношенні 80% / 20% між великими та малими проектами. В разі потреби, Координаційною радою, дане співвідношення може бути змінено. Координаційна рада конкурсу Бюджет громадських ініціатив - консультативно-дорадчий орган, який утворюється з метою координації робіт, пов'язаних з впровадженням проектів.

Подання проектів
Проекти подаються відповідно до затвердженої Форми проекту:
  • електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на  електронну адресу e-mail: vinrada@vmr.gov.ua з поміткою «Бюджет громадських ініціатив» або на всеукраїнську платформу «Громадський бюджет» за адресою: https://budget.e-dem.ua/0510100000;
  • у паперовому вигляді за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59 з позначкою «Бюджет громадських ініціатив».
Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного великого та одного малого проекту.
 
Проект має отримати підтримку не менше 10 осіб (крім автора) – громадян України, які є членами Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які підтримують проект, що засвідчується відповідними підписами в Додатку до Форми проекту. Також, у Формі проекту автор зазначає дані контактної особи, яка уповноважена представляти проект, у разі його відсутності (без оформлення довіреності).
 
Проекти подаються в робочі дні з понеділка по четвер з 09.00 до 18.00 години, в п`ятницю з 09.00 до 17.00 години в паперовому або електронному  вигляді  з 1 травня по 15 червня 2020 року.
В рамках інформаційної кампанії конкурсу передбачено проведення для авторів тематичних навчальних семінарів щодо написання проектів, проведення «Ярмарку проектів» - представлення авторами своїх проектів.
 
Популяризація проектів
 
Автори проектів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи з роз'ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців ВМОТГ.
 
Експертна оцінка проектів
 
Проекти підлягають аналізу та оцінці Експертною групою, яка створюється рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Вінницької міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу міста. За потреби, до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів.
 
Проекти, які отримали позитивну оцінку, розміщуються на офіційному сайті конкурсу.
 
Голосування за проекти здійснюється з 01 по 15 жовтня 2020 року.
 
У голосуванні за проекти мають право брати участь мешканці ВМОТГ віком від 16 років. Кожен мешканець ВМОТГ може проголосувати за 4 різних проекти – два великих і два малих.
 
Голосування за проекти здійснюється на всеукраїнській платформі «Громадський бюджет» після реєстрації та авторизації  (ідентифікації) мешканця на сайті. Посилання для голосування  розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив». 

Цьогоріч, враховуючи карантинні обмеження, голосування відбудеться лише в електронному вигляді на вказаній електронній платформі. Голосують жителі м. Вінниці та смт. Десна, зареєстровані належним чином, для здійснення авторизації.

Результати голосування

Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради. Перелік проектів-переможців із зазначенням суми виділених коштів з бюджету ВМОТГ затверджується рішенням виконавчого комітету.

Координаційна рада – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який координує виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету громадських ініціатив. До складу Координаційної ради входять депутати міської ради, представники виконавчих органів міської ради та представники громадськості – автори проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив».

Проекти-переможці

Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. Рейтинг проектів розраховується відношенням кількості голосів відданих за проект до суми бюджетних коштів, необхідних для його реалізації:   Р = К/Б  х  1000,

де:  Р - рейтинг проекту;
      К - кількість голосів, які віддані за проект;
      Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проекту.
 
Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань у бюджеті ВМОТГ.
У разі набрання найбільшої кількості балів декількома проектами одного виду (великі або малі), які передбачається реалізувати на території ВМОТГ за одним поштовим індексом, переможцем визнається лише один великий (малий) проект, який набрав найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. В рамках одного конкурсу на території ВМОТГ за одним поштовим індексом можуть реалізуватися два проекти: один великий та один малий.
 
Реалізація проектів
 
Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів бюджету ВМОТГ -  виконавчі органи Вінницької міської ради, які здійснюватимуть контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту (уповноважена ним особа) має право знайомитися з ходом його виконання.
 
Інформація про перебіг актуальних подій, пропоновані проекти, проекти-переможці, результати їх реалізації в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» розміщується на офіційному сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua.
 
Довідка за тел.: 59-53-21, 59-51-59, 59-51-36