Керування дозволамиКерування дозволами

Порядок проведення конкурсу

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

КОНКУРС «БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ» У 2023 РОЦІ, ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ У 2024 РОЦІ

Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади (надалі - Бюджет громадських ініціатив) - це частина бюджету Вінницької міської територіальної громади (ВМТГ), обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про бюджет ВМТГ на поточний рік, в якому проводиться конкурс проєктів, для їх реалізації в наступному році.

Конкурс – це процес визначення найкращих проєктів шляхом прямого волевиявлення жителів населених пунктів (міста Вінниці, сіл: Вінницькі Хутори, Писарівка, Щітки, Стадниця, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці, Гавришівка, та селища міського типу Десна), які входять до складу  Вінницької міської територіальної громади (надалі в тексті – мешканці ВМТГ), відповідно до вимог Положення про конкурс.

Хто може подати проєкт

Автор проєкту – фізична особа, громадянин України віком від 16 років, який має реєстрацію або не зареєстрований в Громаді, та (або) працює, та (або) навчається, та (або) здійснює підприємницьку діяльність на території Громади, або внутрішньо переміщена особа, або іноземець, який має посвідку на постійне чи тимчасове місце проживання.

Зміст проєкту

Проєкт – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді  описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив.

Тематика проєктів

Проєкти мають відповідати основним пріоритетам, які визначені "Концепцією інтегрованого розвитку Вінницької міської територіальної громади 2030" та повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності ВМТГ.  Вимоги до проєктів зазначені в «Положенні про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади», яке розміщено на сайті http://gromada.vmr.gov.ua.

Фінансування проєктів

Проєкти фінансуються з бюджету ВМТГ та за обсягом фінансування розподіляються на:

  • великі – обсяг фінансування від 350 тис. грн. до 1300 тис. грн.;
  • малі – обсяг фінансування до 350 тис. грн.
У 2024 році на реалізацію проєктів заплановано витратити до 20 млн гривень: 16 млн грн у співвідношенні 80% / 20% між великими та малими проєктами на території міста Вінниці та до 4 млн гривень на проєкти, які реалізовуватимуться на територіях селища та сіл, приєднаних до ВМТГ. В разі потреби, Координаційною радою, дане співвідношення може бути змінено. Координаційна рада конкурсу Бюджет громадських ініціатив - консультативно-дорадчий орган, який утворюється з метою координації робіт, пов'язаних з впровадженням проєктів.

Подання проєктів
Проєкти подаються відповідно до затвердженої Форми проєкту:
  • на всеукраїнську платформу e-DEM «Громадський бюджет» розділ Вінниця за адресою: https://budget.e-dem.ua/0510100000
Якщо автор самостійно не може завантажити проєкт і супутні до нього інформаційні матеріали на зазначену Платформу e-DEM, то надсилає проєкт у вигляді сканованого оригіналу документів та текстовому варіантах на електронну адресу: vinrada@vmr.gov.ua, з поміткою «Бюджет громадських ініціатив» або у паперовому вигляді за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59 з позначкою «Бюджет громадських ініціатив».

Проєкт має отримати підтримку не менше 15 осіб (крім автора) – громадян України, які є членами Вінницької міської територіальної громади, які підтримують проєкт, що засвідчується відповідними підписами в Додатку до Форми проєкту. Також, у Формі проєкту автор зазначає дані контактної особи, яка уповноважена представляти проєкт, у разі його відсутності (без оформлення довіреності).
 
Проєкти подаються в робочі дні з 08.30 до 17.00 години, в електронному або паперовому  вигляді  з 01  по 30 червня 2023 року.

В рамках інформаційної кампанії конкурсу передбачено проведення для авторів тематичних навчальних семінарів щодо написання проєктів, проведення «Ярмарку проєктів» - представлення авторами своїх проєктів.
 
Популяризація проєктів
 
Автори проектів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи з роз'ясненням переваг власного проєкту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців ВМТГ.
 
Експертна оцінка проєктів
 
Проєкти підлягають аналізу та оцінці Експертною групою, яка створюється рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Вінницької міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу міста. За потреби, до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проєктів.
 
Проєкти, які отримали позитивну оцінку, розміщуються на офіційному сайті конкурсу.
 
Голосування за проєкти здійснюється з 15 вересня по 15 жовтня 2023 року.
 
В голосуванні за проєкти мають право брати участь жителі ВМТГ віком від 16 років. Жителями населених пунктів, які входять до складу Вінницької міської територіальної громади, є усі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово проживають, володіють нерухомим майном, працюють на території міста, здійснюють іншу діяльність, пов'язану зі сплатою податків до бюджету ВМТГ. Кожен житель ВМТГ може проголосувати за 4 різних проєкти – два великих і два малих.

Голосування за проєкти здійснюється на всеукраїнській платформі «Громадський бюджет» після реєстрації та авторизації  (ідентифікації) жителя на сайті (посилання для голосування  розміщується  на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив») або шляхом заповнення друкованого бланку для голосування в пунктах голосування в робочі дні з 09.00 до 17.00 години.
На час дії воєнного стану в Україні, система голосування в електронному та/або паперовому вигляді встановлюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

Результати голосування

Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проєкту підсумовуються. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради. Перелік проєктів-переможців із зазначенням суми виділених коштів з бюджету ВМТГ затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

Координаційна рада – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який координує виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Бюджету громадських ініціатив. До складу Координаційної ради входять депутати міської ради, представники виконавчих органів міської ради та представники громадськості – автори проектів-переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив».

Проєкти-переможці

Переможцями голосування на території Вінниці є проєкти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проєктів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається найбільшою кількістю голосів, відданих за проєкт. Рейтинг проєктів (Р) розраховується відношенням кількості голосів відданих за проєкт (К) до суми бюджетних коштів (Б), необхідних для його реалізації:  

Р = К / Б  х  1000

Кількість переможців конкурсу обмежується обсягом бюджетних асигнувань у бюджеті ВМТГ.

У разі набрання найбільшої кількості балів декількома проєктами одного виду (великі або малі), які передбачається реалізувати на території Вінниці за одним поштовим індексом, переможцем визнається лише один великий (малий) проєкт, який набрав найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. В рамках одного конкурсу на території ВМТГ за одним поштовим індексом можуть реалізуватися два проєкти: один великий та один малий. У разі закріплення, за одним поштовим індексом місць реалізації проєктів, які претендують на перемогу, Координаційною радою, можуть бути визначені переможцями два проєкти, які територіально віддалені дорогами та залізничними коліями. 

Мапа поштових індексів.jpg
 
Рейтинг проектів для приєднаних територій Вінницької міської територіальної громади формується окремо від загального рейтингу проєктів конкурсу. Зокрема, рейтинг проєктів розраховується за формулою:  Р = К*N/Б  х  1000,
де: Р - рейтинг проєкту;
К - кількість голосів, які віддані за проєкт;
N - коефіцієнт для населеного пункту;
Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проєкту.

Коефіцієнт для населеного пункту розраховується відповідно до кількості населення:
Вінницькі Хутори – 1,0; Великі Крушлинці – 11,5; Гавришівка – 5,6; Десна – 7,0; Малі Крушлинціі – 5,7; Писарівка – 6,0; Щітки – 6,1; Стадниця – 6,5.
Разом з тим, для одного старостинського округу застосовуються обмеження щодо проєктів-переможців. На території одного округу можна визнати переможцями - 1 великий і 1 малий проєкти.

У разі потреби, Координаційною радою, дане рішення може бути змінено під час визначення переможців.
Встановлені обмеження для кількості проєктів-переможців, реалізація яких передбачена на територіях загальноосвітніх шкіл і бібліотек, а саме: від загального обсягу Бюджету громадських ініціатив – загальний обсяг видатків для проєктів, реалізація яких передбачена на територіях загальноосвітніх шкіл не може перевищувати 40 % , а бібліотек - 10%.

Реалізація проєктів
 
Виконавцями проєктів-переможців визначаються головні розпорядники коштів бюджету ВМТГ -  виконавчі органи Вінницької міської ради, які здійснюватимуть контроль за реалізацією проєкту на будь-якому етапі. Автор проєкту (уповноважена ним особа) має право знайомитися з ходом його виконання.

Інформація про перебіг актуальних подій, пропоновані проєкти, проєкти-переможці, результати їх реалізації в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади» розміщується на офіційному сайті Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua.
 
Довідка за тел.: 59-53-21, 59-51-59, 59-51-36