Актуальна інформація: Увага! З 1 по 30 листопада триває прийом пропозицій щодо внесення змін до Положення про Бюджет громадських ініціатив
Керування дозволамиКерування дозволами

Увага! З 1 по 30 листопада триває прийом пропозицій щодо внесення змін до Положення про Бюджет громадських ініціатив

​Шановні вінничани!

Логотип 1.jpgЗа результатами засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці», що відбулося 27 жовтня 2016 року, впроваджуючи інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, з метою удосконалення порядку проведення конкурсу на наступні роки, пропонуємо подати пропозиції щодо внесення змін до Положення про Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці.  

Пропозиції та зауваження з питань проведення загальноміського конкурсу, приймаються з 1 по 30 листопада 2016 року та можуть бути надіслані на електрону адресу: info@vmr.gov.ua,  згідно зазначеної форми. Форма пропозицій щодо змін до конкурсу.docxФорма пропозицій щодо змін до конкурсу.docx

 

​Пункти діючого Положення​​

Пропозиції щодо внесення змін до Положення

 (виключно у вигляді тексту відповідного розділу/пункту)

Розділ 1. Основні терміни, які вживаються в даному Положенні
 • Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці – це частина міського бюджету міста Вінниці,  обсяг якої визначається щорічно згідно з рішенням міської ради про міський бюджет на відповідний рік. Кошти Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці спрямовуються на реалізацію  кращих проектів  розвитку міста,  які надійшли  до Вінницької міської ради від мешканців територіальної громади міста Вінниці;
 • Проект – план дій, комплекс робіт, задум, ідея, викладені у вигляді  описання з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці.
 • Форма проекту –  єдина для всіх, обов'язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проекту і затверджена даним Положенням (додаток 1);
 • Автор проекту – фізична особа, дієздатна (або з певною цивільною дієздатністю), віком від 16 років, яка є громадянином України та зареєстрована і проживає на території міста Вінниці.
 • Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради тимчасова робоча група, яка здійснює детальний  аналіз можливості реалізації запропонованого проекту за рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці;
 • Координаційна рада – створений рішенням виконавчого комітету міської ради постійно діючий консультативно-дорадчий  орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці;
 • Аналіз проектів – попередній розгляд усіх поданих проектів на предмет відповідності вимогам, затвердженим цим Положенням;
 • Картка оцінки  проекту - документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проектів, затверджений даним Положенням (додаток 2);
 • Голосування – процес визначення мешканцями міста  Вінниці  проектів-переможців серед відібраних  проектів.

-Голосування У розділ голосування було б добре внести наступні зміни: потрібно поділити проекти по критерію місця реалізації – школи та дитячі садочки окремо, багатоповерхові забудови окремо, приватний сектор окремо. Це вирівняє шанси на реалізацію проектів. Адже у школах та багатоповерхових забудовах кількість голосуючих завжди буде більшою ніж у районах приватних забудов. (автор: Т. Захарова, 01-11-2016)

2016-11-30 Пропозиції змін до конкурсу Подільська громада.pdf2016-11-30 Пропозиції змін до конкурсу Подільська громада.pdf  (Пропозиції від БФ "Подільська громада") 

 

​Розділ 2. Загальні положення

1. Формування Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці.
 
2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці на наступний бюджетний рік затверджується рішенням міської ради про міський бюджет на поточний бюджетний рік. При цьому його обсяг не може перевищувати 1 відсотка обсягу власних і закріплених доходів загального фонду, затвердженого рішенням міської ради про міський бюджет на поточний бюджетний рік.
Затверджений загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці розподіляється у співвідношенні 85 відсотків загального обсягу – на великі проекти та 15 відсотків – на малі проекти.
 
 3. Основні пріоритети розвитку міста Вінниці, яким повинні відповідати проекти для фінансування за рахунок коштів «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», визначені  Стратегією розвитку «Вінниця-2020» та щорічно конкретизуються в Програмі економічного і соціального розвитку м.Вінниці на відповідний рік.
 
 4. Подані для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці проекти повинні бути спрямовані, зокрема, на поліпшення комфорту проживання мешканців та естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста. 
 
5. Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проекти  в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці» розміщується у відповідному розділі на офіційному сайті Вінницької міської ради за адресою: www.vmr.gov.ua.

​Виділити проекти освітніх закладів в окрему рубрику з окремим бюджетом (автор: О. Бурдейна, 28-11-2016р.)
​Розділ 3. Інформаційна кампанія
1. Щороку для інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проектів, які фінансуються за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці проводиться інформаційна кампанія.

 
2. Інформаційна кампанія здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.

 
3. Відповідальними за проведення інформаційної кампанії є департаменти міської ради: у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю, правової політики та якості, інформаційних технологій  міської ради.

 
4. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів та спрямована на ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами фінансування проектів за рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниця; заохочування мешканців до подання відповідних проектів; інформування про хронологію та дати проведення заходів, перебіг подій та результати голосування.

 
5. Автори проектів самостійно за власний рахунок організовують інформаційні заходи серед мешканців міста з роз'ясненням переваг власного проекту з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців територіальної громади міста Вінниці. 
Доповнити розділ 3 пунктом:
«Міська рада зобов'язується проводити тренінги та лекції для підвищення зацікавленості серед населеності, а також підвищення якості проектів»  (автор: Cocker, 01-11-2016)

​Розділ 4. Подання проектів
1. Проекти для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці  можуть подавати фізичні особи - мешканці міста Вінниці, які зареєстровані і постійно проживають на території міста Вінниці, і яким на момент подачі пропозиції виповнилось 16 років. 
 
2. Від одного автора протягом одного року може надходити не більше одного проекту.
 
3. Проекти за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці розподіляються на:
- великі  - з обсягом фінансування від 200 тис.грн. до 1000 тис.грн.;
- малі – з обсягом фінансування до 200 тис.грн.
 
4.  Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:
 • назва проекту має  відображати зміст проекту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.
 • проект подається особисто автором проекту за встановленою цим Положенням формою проекту (додаток 1 до Положення);
 • проект не суперечить чинному  законодавству України;
 • реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів Вінницької міської ради;
 • проект має відповідати  стратегічним пріоритетам і цілям розвитку міста;
 • в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Вінниці;
 • проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат;
 • проект має отримати підтримку не менше 10 осіб – членів територіальної громади міста Вінниці (крім автора), що засвідчується відповідними підписами;
 • при формуванні проектних пропозицій, які включають  роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об'єктів,  авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www.minregion.gov.ua (підрозділ "Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).
 
5. В рамках Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці не фінансуються проекти, які:
 • суперечать чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;
 • передбачають виключно розробку проектної документації;
 • реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету;
 • передбачають  будівництво нової будівлі;
 • передбачають запуск виробництв або носять комерційний характер;
 • передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;
 • передбачають виконання робіт з облаштування  прибудинкових територій, територій в секторі індивідуальної житлової садибної забудови, в тому числі дитячих і спортивних майданчиків, асфальтування вулиць, проведення водопровідних робіт, робіт з каналізування, які проводяться у місті Вінниці першочергово на умовах співфінансування (частково з міського бюджету та частково за кошти мешканців);
 • передбачають виконання робіт на територіях, які  не належать до комунальної власності територіальної громади.
6. Терміни подачі проектів:
 • пілотний етап – у І кварталі 2016 року протягом 30 днів з моменту оголошення про початок збору проектів на  офіційному сайті міської ради;
 • на регулярній основі – протягом 45 днів, починаючи  з 15 липня  року, що передує наступному бюджетному року (в т.ч. у  2016 році), з метою передбачення в міському бюджеті на наступний рік відповідних проектів для фінансування за рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці;
7.Проектні пропозиції подаються:
 • електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів  на електронну адресу e-mail: vinrada@vmr.gov.ua з поміткою «Бюджет громадських ініціатив»;
 • у паперовому вигляді  за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив».
8. Зміни та узагальнення декількох проектів в один можливо лише за згоди авторів відповідних проектів та не пізніше, ніж за 7 днів до кінцевого терміну приймання проектів.
 
9. Автор проекту може зняти поданий проект  з розгляду не пізніше,  ніж за 5 календарних днів до початку голосування.
 
10.   Зразок форми проекту  розміщується  на офіційному сайті міської ради www.vmr.gov.ua в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» (з одночасним розміщенням зразків заповнених форм). 
 
11. Проекти, які були допущені до голосування в попередньому етапі реалізації «Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці», які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку встановленому цим Положенням.

Існуюча редакція:
«в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Генеральному плану міста Вінниці;»
Пропонована редакція:
«в разі подання проекту у сфері просторового розвитку проект має відповідати Комплексній стратегії міського транспорту і просторового розвитку (2013);»
 
Доповнити Розділ 4 пунктом:
«Автор проекту зобов'язується долучити до проекту презентацію (PowerPoint або альтернатива) зі стислою суттю проекту і візуалізаціями» (автор: Cocker, 01-11-2016)

Розділ 5. Попередня оцінка і аналіз проектів

1. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і оцінці.

2. Уповноваженим робочим органом, який здійснює загальну попередню оцінку поданих проектів, є департамент правової політики та якості міської ради.

3.        Уповноважений робочий орган:

 • веде реєстр отриманих проектів;
 • здійснює формальну  перевірку повноти і правильності заповнення форми проекту;
 • в разі виявлення недоліків у  заповненні форми проекту  в телефонному режимі  або електронною поштою повідомляє про це автора проекту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 днів  з моменту  отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена. Зміни до поданого проекту вносяться автором проекту особисто або електронною поштою;
 • з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданого проекту  після формальної перевірки передає скановані форми проектів  до Експертної групи. 
 • відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи для здійснення аналізу конкурсів, які пропонуються для фінансування за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м. Вінниці; складу та положення про Координаційну раду проекту «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці»;
 • здійснює комплекс робіт з оголошення та проведення відбору проектів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міської ради, в засобах масової інформації тощо.
4.  Експертна група створюється рішенням виконавчого комітету міської ради.
 
5.  До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Вінницької міської ради, представники громадськості, депутатського корпусу міста. За потреби до роботи Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проектів.
 
6.  Експертна група протягом 20 днів, починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проектних пропозицій, здійснює їх аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проекту. В разі недостатності викладеної  в проекті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проекту  представники Експертної групи зв'язуються з автором проекту з пропозицією  уточнення інформації протягом 5 днів.
 
7. В разі відмови автора проекту надати усю необхідну інформацію проект в подальшому не розглядається.

8.Розгляду також не підлягають проекти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

9. За підсумками попереднього аналізу по кожному поданому проекту Експертною групою складається картка оцінки проекту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проекту. В разі негативної оцінки проекту зазначаються аргументовані причини відмови.
 
10. На підсумковому спільному засіданні Експертної групи формуються переліки позитивно та негативно оцінених проектів.

11. Проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, підлягають передачі Координаційній Раді і подальшому розміщенню на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» для проведення голосування.

12. Автори проектів, які отримали позитивну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом  про те, що їх проекти будуть опубліковані на сайті для голосування.

13. Автори проектів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом  про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.
 
 
14.Автори проектів, поданих в електронному вигляді, повідомляються про результат опрацювання проекту на електронну адресу зазначену в проекті.

На мою думку, потрібно повідомляти авторів проектів про позитивну чи негативну оцінку проекту хоча б за тиждень до початку голосування, для того, щоб автор міг вчасно проінформувати цільову аудиторію про початок голосування і суть проекту.​ (автор: Т. Захарова, 01-11-2016)

​Розділ 6. Голосування та підрахунок результатів.

1.  Кращі проекти серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці територіальної громади міста Вінниці шляхом голосування.

2.        Голосування проводиться:

 • на офіційному сайті міської ради www.vmr.gov.ua  в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці» шляхом заповнення електронної версії анкети;
 • у спеціально визначених міською радою пунктах голосування шляхом заповнення друкованої версії анкети.
  Зміст анкет в обох випадках є однаковим. 

3.  Перелік пунктів для голосування оприлюднюється міською радою на офіційному сайті не пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування.

4. Голосування триває 10 днів. Доступ до електронної  анкети для голосування на сайті міської ради можливий після реєстрації та авторизації  (ідентифікації) на сайті.

5. У пунктах голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проектів, що беруть участь у голосуванні. Для голосування мешканці міста мають право також скористатись бланком для голосування, що розміщується на офіційному сайті Вінницької міської ради, у розділі «Бюджет громадських ініціатив Вінниці», роздрукувавши його на папері у форматі А4.

6. Кожен мешканець міста може проголосувати за 2 проекти – один великий і один малий. Мешканці міста, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування та (або) особисто проголосувати в пунктах для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши  їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред`явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.

7. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проект. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.

8. Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проекту підсумовуються.

9.Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів  отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проектної пропозиції.

10. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці.

11. В разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, складеного у відповідності до п. 9 цього розділу, до уваги береться наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених в міському бюджеті м.Вінниці не реалізацію проектів за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці. 

12. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної Ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної Ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету. 

13. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною Радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної Ради є вирішальним.

14. Інформація про проекти-переможці публікується на сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці».

15. Усі автори проектів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування уповноваженим робочим органом.

Доповнити розділ 6 пунктом:
«Якщо серед переможців голосування в одній або обох категоріях (великі проекти і малі) більше двох проектів, що стосуються ДНЗ(шкіл, садочків) або комунальних підприємств, то серед них обираються по два найбільших рейтингових проекти в кожній категорії» (автор: Cocker, 01-11-2016)
 
Пропозиція: Запровадити авторизацію і підтвердження мешканців за допомогою BankID. BankID – спосіб верифікації громадян через українські банки для надання адміністративних послуг через Інтернет. Ідентифікація через BankID нічим не відрізняється від перевірки документів держслужбовцем в очному режимі. Дані достовірні, їхня якість контролюється державою і вони захищені системою захисту банків. http://bankid.org.ua/  (автор: Cocker, 05-11-2016)


Розділ 7. Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці.

1.  Проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться  в рамках Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на наступний бюджетний рік.

Виключенням є пілотний 2016 рік, в якому відбір, голосування та визначення проектів-переможців заплановано на І півріччя 2016 року, а фінансування і виконання робіт – на ІІ півріччя 2016 року.

2.Процес фінансування за рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці підлягає постійному моніторингу та щорічному оцінюванню з метою удосконалення цього процесу.

3.Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету -  виконавчі органи Вінницької міської ради, або розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету, які повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому етапі. Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.  

4. Інформація про хід реалізації проектів-  переможців розміщується на офіційному сайті міської ради в розділі «Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці».

5.Уповноважений орган щорічно готує Координаційній раді звіт про хід реалізації проектів, які отримали фінансування за рахунок коштів  Бюджету громадських ініціатив м.Вінниці.